TV& VIDEO

Bản tin 18h - 10/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 10/6/2016 có một số nội dung chính: Ý kiến người dân về việc chấn chỉnh cán bộ Đảng viên; Tiểu thương gặp khó khi sang chợ mới Đức Phó; Nước Pháp trước giờ khai mạc EURO 2016...