TV& VIDEO

Bản tin 18h - 10/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 10/8/2016 với những nội dung chính sau: Mít tinh 55 năm thảm họa da cam tại Việt Nam; Phát huy vai trò người có uy tín ở Tây Nguyên; Sạt lở trước mùa mưa; Khủng hoảng nhân đạo tại Allepo, Syria...