TV& VIDEO

Bản tin 18h - 10/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 10/9/2016 với những nội dung chính: Ban tổ chức trung ương đón nhận huân huy chương lao động hạng nhất; Phú Yên ưu tiên 17 danh mục dự án 5 năm tới;...