TV& VIDEO

Bản tin 18h - 11/01/2016

  • Bản tin 18h ngày 11/01 với các nội dung đáng chú ý: Cảnh giác trước các thông tin gây nhiêu trước Đại hội Đảng; Bùng phát dịch lở mồm long móng tại Đắk Lắk; Nhưng xu hướng công nghệ tương lai tại CES 2016.