TV& VIDEO

Bản tin 18h - 11/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 11/4/2016 gồm những nội dung đáng chú ý sau: Ninh Thuận chuyển đổi sản xuất thích ứng với nắng hạn; Thuỷ điện An Khê Kanak xả 86% nước hồ chứa cho hạ du; Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại Đà Nẵng...