TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 11/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 11/5/2016 có một số nội dung chính: Những lá phiếu bầu cử sớm trên biển; Quảng Bình gặp gỡ đoàn đại sứ chinh phục hang Sơn Đoòng; Tôm giống - Sau 1 tuần lấy nước biển thả nuôi...