TV& VIDEO

Bản tin 18h - 11/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 11/6/2016 với những nội dung chính sau: Người dân Đắk Nông đối mặt với sợ hãi khi phải căng dây qua sông; Phát hiện thủ đoạn mới đưa ma túy vào Việt Nam; Đà Nẵng thu hút FDI giảm; Facebook cho phép bình luận bằng video...