TV& VIDEO

Bản tin 18h - 11/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 11/7/2016 có một số nội dung chính: Người nghèo bán rẻ sinh mạng nơi bãi vàng; Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nhiều quốc gia trên thế giới; Singapore hiện thực hóa quốc gia thông minh...