TV& VIDEO

Bản tin 18h - 12/02/2016

  • Bản tin 18h ngày 12/02/2016 gồm một số tin đáng chú ý sau: Bình Định sống mãi với hào khí Tây Sơn; Quảng Nam ra quân diệt chuột bảo vệ vụ lúa Đông Xuân; Gia tăng người vi phạm trật tự an toàn giao thông...