TV& VIDEO

Bản tin 18h - 12/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 12/3/2016 có những nội dung chính: Hợp tác xã dịch vụ khai thác hải sản xa bờ gặp khó; Đà Nẵng thu hồi toàn bộ đất giao khoán xảy ra phá rừng; Chuyến đi đặc biệt của cụ bà đẹp nhất thế giới...