TV& VIDEO

Bản tin 18h - 13/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 13/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Xe doanh nghiệp tư nhân mang biển số công; Báo động ô nhiễm nguồn nước do đào đãi vàng tại Quảng Nam; Triều Tiên tiếp tục tìm kiếm tàu ngầm bị mất tích...