TV& VIDEO

Bản tin 18h - 13/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 13/4/2016 gồm những tin tức đáng chú ý sau: Sập hầm khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam; Giải quyết lao động vùng khô hạn; Giới chức 28 nhóm nước họp điều tra vụ hồ sơ Panama...