TV& VIDEO

Bản tin 18h - 13/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 13/7/2016 có một số nội dung chính: 5 ngư dân bị đâm chìm tàu đã về đất liền; 267 tấn chất thải của Formosa đang ở đâu?; Cầu xây xong, dân vẫn đi đò qua sông...