TV& VIDEO

Bản tin 18h - 13/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 13/8/2016 với những nội dung chính: Đốt vàng mã làm sai lệch mùa vu lan; Quốc lộ 28 xuống cấp nghiêm trọng;...