TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 14/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 14/3/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Đà Nẵng chuẩn bị công tác bầu cử; Sông Ba tại Gia Lai đã cạn đáy; Nông dân phá cà phê trồng chanh dây...