TV& VIDEO

Bản tin 18h - 14/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 14/7/2016 với những tin chính sau: Bộ Tài nguyên Môi trường vào cuộc vụ Formosa chôn chất thải; Có hay không sự tiếp tay cho phá rừng tại Lâm Đồng?; Dịch bệnh bạch hầu không liên quan đến môi trường...