TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 15/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 15/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Miền Trung - Tây Nguyên triển khai phòng chống hạn; Quảng Nam ai hưởng lợi từ dự án cải tạo đồng ruộng; Myanmar có Tổng thống mới...