TV& VIDEO

Bản tin 18h - 15/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 15/4/2016 có một số nội dung chính: Động đất tại Nhật Bản gây thiệt hại nghiêm trọng; Hạn cuối tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân; Những trẻ em đường phố làm báo tại Ấn Độ...