TV& VIDEO

Bản tin 18h - 15/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 15/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Rủ nhau cưa bom, 3 người tử vong tại chỗ; Gia tăng tai nạn giao thông tại Quảng Ngãi; Tuyển sinh theo nhóm nhằm ngăn thí sinh ảo; Gia tăng vi phạm pháp luật ở trẻ vị thành niên...