TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 15/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 15/6/2016 có một số nội dung chính: Quản lý khai thác vàng ở Quảng Nam; Các hợp tác xã hoạt động lúng túng vì thiếu vốn; Vợ kẻ xả súng Orlando có thể bị buộc tội đồng lõa..