TV& VIDEO

Bản tin 18h - 16/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 16/6/2016 với những nội dung chính sau: Tổng kết công tác ban công tác đại biểu; Thủ tướng chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm phi công Trần Quang Khải; Kon Tum báo động tình trạng khai thác vàng trái phép; Quảng Trị khai thác đất vi phạm hành lang an toàn lưới điện...