TV& VIDEO

Bản tin 18h - 16/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 16/7/2016 có một số nội dung chính sau: Diễn biến cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ; Khuất tất trong giải tỏa đền bù ở Đăk Nông; Khánh Hòa: người dân miền núi uống nước suối ô nhiễm...