TV& VIDEO

Bản tin 18h - 17/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 17/4/2016 có một số nội dung chính: Hạn hán ngày càng gay gắt ở miền Trung; Thế giới liên tiếp xảy ra động đất trong đầu năm 2016; Bảo tàng Charlie Chaplin mở cửa ở Thụy Sĩ...