TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 17/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 17/6/2016 có một số nội dung chính: Đưa mảnh vỡ máy bay CASA-212 về đất liền; Yêu cầu tạm dừng hoạt động công ty khai thác titan ở Bình Thuận; Nguy cơ đuối nước từ dòng xoáy trên biển...