TV& VIDEO

Bản tin 18h - 17/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 17/7/2016 có một số nội dung chính sau: Kiểm soát thương lái Trung Quốc mua gom thủy sản; Đà Nẵng trả hồ sơ hành chính tận nhà cho dân; Người dân Thổ Nhĩ Kỳ không đầu hàng sau cuộc đảo chính...