TV& VIDEO

Bản tin 18h - 17/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 17/8/2016 với những nội dung chính: Cháy rừng ở núi Hải Vân; Khó khăn trong công tác đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường...