TV& VIDEO

Bản tin 18h - 18/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 18/4 với các nội dung đáng chú ý: 3 nước tại Đông Nam Á trở thành mục tiêu tấn công của IS; Ecuador tiếp tục khắc phục hậu quả sau động đất; Các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản an toàn sau động đất.