TV& VIDEO

Bản tin 18h - 20/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 20/7/2016 có một số nội dung chính sau: Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng vi phạm về môi trường; Quảng Trị xử lý đàn trâu hoang; Video của đối tượng tấn công bằng rìu tại Trung Quốc...