TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 20/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 20/9/2016 với những nội dung chính sau: Công bố chất lượng môi trường biển 4 tỉnh Bắc miền Trung; Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nga...