TV& VIDEO

Bản tin 18h - 21/01/2016

  • Bản tin 18h ngày 21/01/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Quy chế Bầu cử tại Đại hội Đảng lần thứ XII; Tai nạn đường sắt gia tăng tại miền Trung; Một ngày tại căn cứ quân sự Hmeimi, Syria...