TV& VIDEO

Bản tin 18h - 21/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 21/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Sạt lở đất và hệ lụy từ mất rừng; Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế Lao Bảo.