TV& VIDEO

Bản tin 18h - 21/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 21/9/2016 với những nội dung chính sau: Phản ứng người dân sau khi công bố chất lượng hải sản; Lốc xoáy và mưa lớn ở Quảng Bình...