TV& VIDEO

Bản tin 18h - 22/02/2016

  • Bản tin 18h ngày 22/02/2016 gồm một số tin chính sau: Gia tăng bệnh tật khi nắng hạn; Doanh nghiệp vận tải phải giảm giá cước; Malaysia đảm bảo an ninh trước nguy cơ khủng bố...