TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 22/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 22/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Bỉ trở thành điểm nóng khủng bố châu Âu; An ninh nguồn nước và phát triển bền vững; Nhiệm kỳ đầy trách nhiệm của HĐND TP.Đà Nẵng...