TV& VIDEO

Bản tin 18h - 22/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 22/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Không khí bầu cử tại khu vực Bắc miền Trung; Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam; Bầu cử tổng thống vòng 2 tại Áo...