TV& VIDEO

Bản tin 18h - 22/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 22/7/2016 với những nội dung chính: Chủ tịch quốc hội khóa 14 tuyên thệ nhận chức; Nguy cơ xóa sổ rừng phòng hộ ven biển; Lãng phí dự án du lịch treo;...