TV& VIDEO

Bản tin 18h - 22/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 22/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Hiện trạng môi trường ở 4 tỉnh miền Trung; Bắt đối tượng phá rừng Pơ Mu ở Quảng Nam; Thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao...