TV& VIDEO

Bản tin 18h - 24/02/2016

  • Bản tin 18h ngày 24/02/2016 gồm một số tin chính sau: Tăng giá dịch vụ y tế để nâng chất lượng khám chữa bệnh; Mars thu hồi sản phẩm tại 55 quốc gia, trong đó có Việt Nam; Tây Nguyên nỗ lực chống hạn cho cà phê...