TV& VIDEO

Bản tin 18h - 24/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 24/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; Hệ lụy từ việc chặn dòng thủy điện tại Lâm Đồng.