TV& VIDEO

Bản tin 18h - 25/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 25/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Kiểm tra doanh nghiệp hết giấy phép vẫn khai thác vàng; Xác định vị trí hộp đen máy bay CASA 212; Báo động tình trạng tảo hôn ở Tây Nguyên; Scotland lên kế hoạch trưng cầu dân ý tách khỏi Anh...