TV& VIDEO

Bản tin 18h - 25/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 25/8/2016 với những nội dung chính: Thực trạng chuyển đổi nghề tự phát; Quảng Nam họp báo về vụ phá rừng Powmu;...