TV& VIDEO

Bản tin 18h - 26/10/2016

  • Bản tin 18h ngày 26/10/2016 với nội dung chính sau: Giám sát chi trả bồi thường thiệt hại môi trường biển; Đưa điện lưới quốc gia về vùng biên giới; Anh mở rộng sân bay Heathrow...