TV& VIDEO

Bản tin 18h - 26/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 26/3/2016 với những nội dung chính sau: Hàng ngàn hộ dân ở Kon Tum thiếu đói mùa giáp hạt; Diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào; Viện Paster Nha Trang khuyến cáo và khoanh vùng dịch Zika...