TV& VIDEO

Bản tin 18h - 26/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 26/4/2016 có một số nội dung chính: Hà Tĩnh vẫn còn hiện tượng cá biển chết; Ninh Thuận miễn học phí cho học sinh vùng hạn; 300 tấn hóa chất của Formosa có được kiểm soát?...