TV& VIDEO

Bản tin 18h - 26/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 26/5/2016 có một số nội dung chính: Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản; Xung quanh việc thu hồi thuốc panadol; Quảng Bình phát động "tuần lễ tắm biển"...