TV& VIDEO

Bản tin 18h - 26/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 26/6/2016 có những nội dung chính: Bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67; EU muốn Anh nhanh chóng đàm phán ra đi; Ngày quốc tế phòng chống ma túy...