TV& VIDEO

Bản tin 18h - 26/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 26/7/2016 với những tin chính sau: Hành trình gian nan đi tìm đồng đội; Sinh kế cho ngư dân Bắc miền Trung; Quyên góp xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma tại Ucraina...