TV& VIDEO

Bản tin 18h - 26/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 26/8/2016 với những nội dung chính sau: Ninh Thuận quy hoạch để thu hút đầu tư; Đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão...