TV& VIDEO

Bản tin 18h - 27/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 27/5/2016 với những nội dung chính sau: Mối liên hệ Đảng với nhân dân đứng trước đòi hỏi mới; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Đắk Lắk; Nho an toàn được tiêu thụ mạnh...