TV& VIDEO

Bản tin 18h - 27/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 27/8/2016 với những nội dung chính: Thão gỡ vướng mắc trong đánh giá thiệt hại cho ngư dân; Hồ sơ ảo ngay cả khi thí sinh đã xác nhận trúng tuyển;...